2-CT-2

2-CT-2 is een krachtige stimulant met tegelijkertijd een sterk psychedelisch effect. Eind vorige eeuw genoot dit middel een grote populariteit toen het tijdelijk via smartshops in Nederland verkrijgbaar was. Tegelijkertijd werd ook 2CB ‘over the counter’ aangeboden. Beide middelen waren ondanks hun krachtige uitwerking destijds legaal. Hoe dat mogelijk was, wordt in dit artikel uitgelegd.

Vanwege het sterke psychoactieve effect en prettige uitwerking werden beide middelen gretig afgenomen. Het duurde dan ook niet lang voordat zowel 2-CB als 2-CT-2 op de dopinglijst werden geplaatst. Hierna raakte 2-CT-2 in vergetelheid.

In dit artikel wordt stilgestaan bij 2-CT-2 wat betreft de uitwerking, maar ook bij de rol die het speelde binnen de ontwikkeling van smartshopbranche. Tevens wordt ingegaan op de geschiedenis en risico’s.

Geschiedenis 2-CT-2

In 1981 synthetiseerde Alexander Shulgin 2-CT-2 voor het eerst. Enkele maanden later was hij de eerste die het middel nam. De uitwerking beviel hem enorm. Aan het einde van datzelfde jaar vond Alexanders eerste groepsexperiment met 2-CT-2 plaats. Ook hierover rapporteerde hij positief. Het zal vervolgens vijftien jaar duren, eer het grote publiek in aanraking komt met 2-CT-2. Dat gebeurde in ons land en hebben we vooral te danken aan Hans van der Hurk. Hij opende namelijk de eerste Smartshop met het idee om middelen die nog niet op de dopinglijst stonden, maar waarvan wel bekend was dat ze een prettige psychoactieve uitwerking hebben, te gaan verkopen. Zo bracht hij ook 2-CT-2 op de markt en dat vond men geweldig. In 1999 werd 2-CT-2 echter op de dopinglijst geplaatst en tegenwoordig is het vrij moeilijk te verkrijgen. 

2-CT-2 en smartshops

Van der Hurk zag door de mazen van de wet een gat in de markt. Vanwege het bureaucratische systeem duurt het namelijk relatief lang eer men een middel op de dopinglijst kan plaatsen. Zo kwam hij op het idee om in 1993 de eerste smartshop te beginnen met de naam Conscious dreams. In die tijd kon je ook nog relatief onbekende psychoactieve middelen zonder enige probleem aanbieden ter consumptie. De eerste smartshops waren dus primair gericht op het op de markt brengen van sterke psychoactieve veelal synthetische middelen die onbekend en daardoor nog legaal waren.

Het baanbrekende onderzoek van Shulgin was voor Van der Hurk zijn zoektocht een uitkomst. Shulgin was immers degene die aan de lopende band talloze middelen ontwikkelde. Hij testte alles op zichzelf. Natuurlijk is dit een risicovolle aangelegenheid, maar hij is in goede gezondheid 88 jaar oud geworden. Hij had geluk of mogelijk wist hij wat hij deed. Verder kwam het werk van Christian Rätsch goed van pas. Deze had diepgaand onderzoek naar psychoactieve planten gedaan en hierover het prachtige boek The encyclopedia of psychoactive plants geschreven.

Je kunt je misschien wel voorstellen dat het bedrijfje van Van der Hurk een kleurrijke werkvloer was, waar hij en zijn werknemers in een laboratorium naar hartenlust aan het experimenteren waren. Zo begon eind vorige eeuw een kat en muis spel tussen de overheid en Van der Hurk, die doorlopend samen met zijn team nieuwe middelen op de markt bracht. Zo verkocht men MDA in smartshops, want dat was in 1993 nog niet verboden. Zodra dat op de dopinglijst werd geplaatst, kwam een deel van de 2-Cx serie op de markt, zoals 2-CD en 2-CT-2. Tegelijkertijd werd er volop geëxperimenteerd met allerlei plantenextracten zoals ephedra en geranamide.

Smartshops bestonden in de beginperiode vaak uit een winkel met slecht één plankje waarop allemaal spannende potjes stonden. Je kon naar hartenlust experimenteren en zodra iets verboden was, lag er alweer een nieuw middel klaar. Dit waren voor de psychonauten nog eens tijden.

Het grote voordeel was natuurlijk de voorlichting die gegeven werd. Een nadeel was dat door de vrije verkrijgbaarheid men zich vaak minder bewust was van de risico’s. Zo is ephedra dan wel een plantenextract, maar het is heel erg slecht voor de lever. Het is eigenlijk giftigere dan amfetamine. Ook is de drempel om een middel te nemen veel lager als je het gemakkelijk in de winkel kunt kopen.

Het mag daarom logisch heten dat de overheid op den duur ingreep en het verbood om substanties die niet gedegen op veiligheid zijn getest aan te bieden voor consumptie. De smartshopbranche had zich echter nooit kunnen ontwikkelen als Van der Hurk niet lange tijd de overheid te slim af was door alsmaar te zoeken naar nieuwe middelen, waarbij 2-CT-2 zonder twijfel een grote bijdrage heeft geleverd om de smartshopbranche groot te maken.

Biochemie

2-CT-2 heeft dan wel een grote populariteit genoten, maar dat was slechts voor korte duur en alleen in Nederland. Als gevolg hiervan is er heel weinig onderzoek naar de werking gedaan. Men neemt echter aan dat 2-CT-2 in de hersenen de serotonine 5-HT2A receptor activeert. Dit mechanisme geldt namelijk voor alle hallucinogenen middelen, ook voor mescaline. Zoals al eerder vermeld is 2-CT-2 daar vanaf afgeleid. [1]

2-Cx familie

2-CT-2 behoort tot de zogenaamde 2C-x familie. Dit is een groep stoffen die alle zijn afgeleid van de psychoactieve stof mescaline. Afbeelding 1 toont de algemene structuur van de stoffen uit de 2C-x familie. De plekken waar een R staat varieert steeds. Ter illustratie, afbeelding 2 toont de structuurformule van 2-CT-2 en afbeelding 3 die van 2-CB.

chemische formule 2C-x familie

Er zijn op dit moment ruim achtentwintig varianten bekend binnen deze groep. Sommige werken meer dan zestien uur, andere verliezen al na vier uur hun uitwerking. Sommige veroorzaken hele krachtige visuals, andere zijn juist meer stimulerend. 2-CB is zonder twijfel de bekendste. De varianten 2-CC, 2-CD en 2-CE lijken qua structuur erg veel op de 2-CB, maar de eerste twee resulteren in een zeer licht haast nauwelijks te ervaren psychedelisch effect. 2-CE wordt echter weer aangeprezen wat betreft het ondergaan van diepe inzichten. 

chemische formule 2C-T-2
chemische formule 2-CB

2-CT-7 is een andere stof binnen de 2C-x familie. Zoals de naam al doet vermoeden lijkt 2-CT-7 erg veel op 2-CT-2. Er is echter wel een belangrijke verschil, want 2-CT-2 is slechts zes uur werkzaam, terwijl dat bij 2-CT-7 kan oplopen tot wel zestien uur. Kortom, een kleine verandering in de structuur kan een veel heftiger effect hebben. Dat komt omdat wanneer de structuur een klein beetje verschilt door een atoom meer of minder, deze soms net even wat beter past op de receptor. Vergelijk dit met een sleutel in het slot; een kleine tandje meer of minder zorgt ervoor dat de sleutel soepel in het slot glijdt. Zo zit dat ook met een bioactieve stof, een atoom meer of minder laat hem steviger hechten aan de receptor. Dit heeft weer tot gevolg dat het langer duurt eer die loskomt. Daardoor houdt het effect ook langer aan. 2-CT-7 hecht dus een stuk steviger aan de receptor dan 2-CT-2.

Research chemicals

Sommige middelen van de 2-Cx familie zijn verboden, andere zijn zogenaamde research chemicals. Een voorbeeld is 2-CI. Dit is een vrij nieuw middel en om die reden nog niet op de dopinglijst geplaatst. Omdat de ‘Voedsel en Waren Autoriteit’ tegenwoordig niet toestaat dat nieuwe stoffen ter consumptie aangeboden worden, worden nieuwe psychoactieve middelen vaak aangeboden als zogenaamde research chemicals. De verkoper verkoopt het met de mededeling dat de stof alleen voor onderzoek mag worden gebruikt. Op deze manier wordt de wet omzeilt. Smartshops doen hier tegenwoordig niet meer aan mee.

Wanneer een stof echter vrij verkrijgbaar is, ontstaat namelijk vaak het onterechte idee dat het dan veilig is. Men gaat ervan uit dat de overheid gevaarlijke stoffen verbiedt. Niets is minder waar. Zo heeft 2-CI een vergelijkbare uitwerking als 2-CB. Omdat er echter helemaal geen onderzoek is gedaan naar de veiligheid is het gebruik ervan alles behalve zonder risico. Wanneer je het toch neemt, stel je jezelf eigenlijk bloot aan een chemisch experiment.

Wil je perse experimenteren met middelen uit de 2-Cx groep, dan is het juist slimmer om voor illegale versies te gaan die al langere tijd in omloop zijn en waarvan sommige ook gedegen onderzocht zijn. Zoals je immers ziet bij 2-CT-2 en 2-CT-7 is de werkingsduur ondanks het geringe verschil in structuur opeens verdubbeld. Zo kan ook de toxische werking opeens sterk toenemen. Legaal betekent dus in geen geval veilig.

The magical half dozen

Shulgin heeft meer dan duizend psychoactieve stoffen gesynthetiseerd. Het is echter niet voor niets dat juist 2-CT-2 en 2-CB door Van der Hurk en zijn team zijn uitgekozen. Shulgin had namelijk een lijst van twaalf middelen die volgens hem erg bijzonder waren. De eerste zes zijn MDMA, MDA, ALEP1, DIPT, 5-Meo-Dipt en MMDA. De laatste zes noemde hij echter The magical half dozen. Deze middelen zouden volgens hem het belangrijkste zijn wat betreft de inzichten die men ermee kon ondergaan. Dit zijn: DOM, 2-CE, 2-CT-2, 2-CT-7 en 2-CB. Kortom 2-CT-2 en 2-CB waren niet zomaar een toevallig schot in de roos.

Effect

2-CT-2 veroorzaakt sterke visuele effecten en verandert de gemoedstoestand, men voelt doorgaans euforie. Ook is het mogelijk om met 2-CT-2 inzicht te krijgen in persoonlijke issues waardoor dingen doorgewerkt kunnen worden en men zich bevrijd voelt. Sommige beschrijven het als een ervaring die tussen LSD en MDMA inzit. Daar waar 2-CB vooral heftige visuals geeft, zonder al te diepe inzichten, keert men door het gebruik van 2-CT-2 juist wel diep naar binnen.

Orale dosis

10 - 15 mg is een lichte dosis
15 - 25 mg is een gemiddelde dosis
25 - 50 mg is een zeer sterke dosis

Risico’s

De enkele rapportages waarbij 2-CT-2 een fatale afloop had, betroffen allemaal nasale inname of een combinatie met antidepressiva. Snuif het daarom in geen geval en gebruik het niet in combinatie met andere middelen of medicijnen, want de contra-indicaties zijn onbekend. Omdat het een sterk hallucinogeen is, moet je dit middel zeker niet gebruiken wanneer je last hebt van psychische problemen.

De dosis waarbij men effect ervaart is bij 2-CT-2 in vergelijking met andere middelen erg persoonsgebonden. Begin daarom altijd met een lage dosis. Het kan zomaar dat je er heel gevoelig voor bent en het effect overweldigend is. Sommige gebruikers melden bij wisselende dosissen onaangename bijwerkingen, zoals buikkramp, misselijkheid, een zwaar gevoel in de ledematen en hoofdpijn. Dit is echter tijdelijk. Achteraf heeft men nergens last van.  

Tot slot

2-CT-2 is een heel bijzonder middel dat een grote rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de smartshopbranche. In de tijd dat het echter legaal verkocht werd, gebruikten sommigen het iedere week of zelfs vaker en daar is het absoluut niet voor bedoeld. Het is een middel dat qua heftigheid te vergelijken is met LSD, dat verklaart direct waarom het snel op de opiumlijst is geplaatst.

Referenties

  1. Monte AP, Waldman SR, Marona-Lewicka D, et al. (September 1997). "Dihydrobenzofuran analogues of hallucinogens. 4. Mescaline derivatives". J. Med. Chem. 40 (19): 2997–3008.