3-MMC

3-MMC staat voor 3-methyl-N-methylcathinon. Deze stof lijkt qua structuur veel op 4 MMC (4-methyl-N-methylcathinon). Deze laatste wordt ook wel mephedrone of miauw-miauw genoemd en was lange tijd als partydrug zeer populair binnen het uitgaanscircuit. Nu wint 3-MMC aan populariteit.

Beide stoffen worden vaak aangeboden in de vorm van bruin poeder. De bruine kleur duidt echter op onzuiverheden. Zowel 4-MMC als 3-MMC zijn in zuivere vorm wit van kleur.

In dit artikel wordt stilgestaan bij de effecten van 3-MMC, de gevaren, de wetgeving en de geschiedenis. Tevens worden de verschillen en overeenkomsten met 4-MMC beschreven.

Relatie 3-MMC tot 4-MMC

3-MMC heeft dezelfde molecuulformule als 4-MMC. Dat betekent dat beide moleculen dezelfde samenstelling atomen hebben. De manier waarop de atomen echter aan elkaar verbonden zijn verschilt, oftewel beide stoffen hebben een andere structuurformule. Stoffen met eenzelfde molecuulformule maar een verschillende structuurformule noem je ook wel isomeren van elkaar.

De methylgroep aan de aromatische ring zit in beide moleculen op een andere plek. Zie hiervoor de twee structuurformules. De drie in 3-MMC staat voor nummer drie van de aromatische ring waar de methylgroep aan vast zit. Men telt vanaf de lange keten. De eerste M in de naam 3-MMC staat dan ook voor Methyl.

3-mmc formule

Hetzelfde geldt voor 4-MMC, de vier staat voor nummer vier in de aromatische ring waar de methylgroep aan vast zit. Logisch nadenkend bestaat er dan ook een 2-MMC variant. In dat geval zit de methylgroep direct naast de lange keten. Zie hiervoor de derde structuurformule. Mogelijk denk je dat dit 5-MMC is. Besef echter dat de ring rondjes draait om het punt waar de keten zit. 5-MMC is daarom hetzelfde als 2-MMC. Net als bij 4-FA (4-fluor-amine), heb je ook 3-FA en 2-FA. In dit geval staat de F voor de fluorgroep die aan de aromatische ring zit.

Door het kleine verschil qua structuur is er een klein verschil in uitwerking. Dit komt omdat de stof op een net iets andere manier hecht aan de receptor, waardoor de chemische reactie anders verloopt. De zogenaamde ‘vier’ variant voor deze middelen schijnt volgens gebruikers altijd het sterkste euforische effect te hebben, dit geldt ook voor de ‘FA-reeks.’ De ‘twee’ variant de minste. ‘Drie’ zit er qua euforisch gevoel tussenin.

Designerdrugs

3-MMC is een zogenaamde designer drugs, die voortgekomen is uit 4-MMC. Designerdrugs worden ontwikkeld aan de hand van chemische structuren waarvan men weet dat deze psychoactieve effecten hebben. Zo is uit MDMA methylone ontwikkeld. Voor MDA geldt hetzelfde, ook deze stof is ontwikkeld aan de hand van MDMA. Door nieuwe structuren te ontwikkelen, is het mogelijk om middelen op de markt te brengen die nog legaal zijn en goed verkocht worden.

Wetgeving research chemicals

Ondanks dat beide stoffen bijzonder veel op elkaar lijken, is 3-MMC legaal verkrijgbaar. 4-MMC staat daarentegen op de dopinglijst. Eerst moet een middel namelijk dusdanig populair worden dat deze op gaat vallen bij de autoriteiten. Is dat geval vindt er identificatie plaats. Neemt vervolgens het aantal incidenten toe, dan komt er steevast een moment dat het hele bureaucratische systeem van wetgeving in gang wordt gezet om het middel op de drugslijst te plaatsen. Dit hele traject duurt echter erg lang, waardoor 4-MMC ondanks zijn populariteit en enkele incidenten lange tijd legaal verkrijgbaar was.

De wet verbiedt het echter om nieuwe middelen voor consumptie aan te bieden, wat ook logisch is, omdat de veiligheid alles behalve gegarandeerd is. 3-MMC wordt daarom alleen aangeboden als een zogenaamde research chemical. Dit doet men om de illusie te wekken dat dit middel alleen voor onderzoek wordt gebruikt en niet voor consumptie. In feite is het slechts een dekmantel, want laboratoria die psychoactieve middelen onderzoeken kopen hun chemicaliën in bij grote gecontroleerde laboratoria of synthetiseren het zelf.

Geschiedenis 3-MMC

4-MMC is gesynthetiseerd naar gelijkenis van een bioactief component uit de natuurlijk drug Khat. In 1929 werd het door Saem de Burnaga Sanchez onder de naam ‘toluyl-alpha-monomethylaminoethylcetone’ voor het eerst gesynthetiseerd. Het duurde echter tot 2003 eer men het herontdekte. Een chemist met de pseudoniem Kinetic schreef op de underground chemie website The Hive het volgende: "I’ve been bored over the last couple of days and had a few fun reagents lying around, so I thought I’d try and make some 1-(4-methylphenyl)-2-methylaminopropanone hydrochloride, or 4-methylmethcathinone…… I had a fantastic sense of well-being that I haven’t got from any drug before except my beloved Ecstasy."

Vanaf 2004 werd 4-MMC legaal verkocht in Israël. Het psychonaut research object, een organisatie die zoekt naar informatie over nieuwe drugs, identificeerde 4-MMC voor het eerst in 2008. Hun onderzoek gaf aan dat het middel het jaar daarvoor al op grote schaal verkrijgbaar was. Het werd rond die tijd geproduceerd in Frankrijk en veroverde vanuit daar vele Europese landen en ook Australië. In 2009 rapporteerde The Daily Telegraph dat men in China de massaproductie van 4-MMC was gestart. Vanaf dat moment ging het hard.

Zoals gebruikelijk met designerdrugs die een sterke hallucinerende of stimulerende uitwerking hebben, belanden ze vroeg of laat op de drugslijst. In mei 2012 onderging 4-MMC dit lot.

In datzelfde jaar werd in Zweden 3-MMC voor het eerst gesignaleerd. Nu moet je niet denken dat 3-MMC snel is uitgevonden omdat 4-MMC illegaal was. De structuur van 3-MMC ligt namelijk zo voor de hand, dat het waarschijnlijk al veel eerder gesynthetiseerd was. Alleen 4-MMC heeft een sterkere uitwerking, waardoor het weinig lonend was om op grote schaal 3-MMC te produceren. Omdat 4-MMC en 3-MMC ook zoveel op elkaar lijken is het nog niet zo eenvoudig om ze van elkaar te onderscheiden. Om een dergelijke onderscheid te kunnen maken is een heel batterij aan dure analytische apparatuur nodig om zo de structuurformule exact te bepalen.

Synthese

Overigens is het niet zo dat je per ongelijk 3-MMC in plaats van 4-MMC kunt synthetiseren. Beide middelen worden verkregen door dezelfde syntheseroute, maar men synthetiseert 3-MMC uit 3-metylfenylbenzaldehyde. Voor 4-MMC is dat 4-metylfenylbenzaldehyde. Daarom mag het logisch heten dat 3-MMC al veel langer bestond. Vanaf 2012 veroverde 3-MMC echter de markt, wat waarschijnlijk het gevolg was van het feit dat 4-MMC op de drugslijst werd geplaatst. 3-MMC zal ongetwijfeld ook op de lijst terecht komen, maar dan hebben we natuurlijk nog 2-MMC ;)

Wetgeving

In andere landen is het bezit, verhandelen en gebruik van 3-MMC vaak illegaal. Door de mazen van de wet wordt 3-MMC in Nederland echter nog steeds beschouwd als een research-chemical en kan het zelfs via Internet gekocht worden. Deze relatief gemakkelijke verkrijgbaarheid zorgt ervoor dat 3-MMC op dit moment een opmars maakt.

Biochemie

Omdat 3-MMC slechts enkele jaren op de markt is, is er geen onderzoek naar de biochemische werking gedaan. De structuur van 3-MMC lijkt echter zoveel op die van 4-MMC, dat in dit geval gesteld kan worden dat de biochemische werking vergelijkbaar is. Overigens is dit niet iets dat je zomaar kunt aannemen, want een klein verschil in structuur kan een heel ander effect hebben. Omdat de gerapporteerde effecten van beide middelen echter veel op elkaar lijken, kan in dit geval wel deze aanname gedaan worden.

4-MMC kan minder gemakkelijk dan anderen methylamfetamines de bloedhersenbarrière oversteken, waardoor er een hogere dosis nodig is dan bij amfetamine en MDMA. Hetzelfde geldt voor 3-MMC. [1][2] Eenmaal in de hersenen aangekomen hecht 4-MMC aan de dopamine+ en serotoninetransporteurs, waar het de heropname van beide stoffen voorkomt. Daar komt bij dat 4-MMC ook het vrijkomen van beide neurotransmitters stimuleert. Hierdoor stijgt het dopamine en serotoninegehalte in de hersenen explosief. 

4-MMC wordt vaak met alcohol geconsumeerd. Onderzoek met muizen toont aan dat de psychoactieve effecten sterk toenemen als 4-MMC met een kleine dosis alcohol wordt ingenomen. Hetzelfde geldt voor MDMA en amfetamine. [3] Hier dient men dan ook rekening mee te houden bij het gebruik van 3-MMC.

Na inname van 4-MMC stijgt het dopamine- en het serotoninegehalte respectievelijk met 500% en 950%. Dit in vergelijking met MDMA dat resulteert in een dopaminestijging van 900%. Voor amfetamine geldt een dopaminestijging van 400%. Zowel voor MDMA en amfetamine geldt dat het serotoninegehalte nauwelijks stijgt. 4-MMC heeft voor de dopamine- en serotonineafbraak een vervaltijd van slechts 24,5 en 25,5 minuten. Dit in tegenstelling tot MDMA en amfetamine die een vervalwaarde hebben van 302,5 en 84,1 minuten. 4-MMC is dus erg snel uitgewerkt, hetzelfde geldt voor 3-MMC. [4][5]

Veiligheid

Wanneer een middel legaal verkrijgbaar is, ontstaat vaak een onterecht gevoel van veiligheid  Men verwacht dat de overheid middelen die echt gevaarlijk zijn wel verbied. Niets is minder waar. In feite is 4-MMC veiliger in gebruik, omdat het langer op de markt is en er enig onderzoek naar is gedaan. Zo is het ook veiliger om MDMA of amfetamine te nemen in plaats van 4-MMC, omdat MDMA en amfetamine goed onderzocht zijn en de lange termijneffecten eveneens bekend zijn.

Daar komt nog eens bij dat het productieproces van 3-MMC net als alle andere soorten harddrugs niet gecontroleerd is. Hierdoor kan het zomaar gebeuren dat je zwaar vervuilde 3-MMC of zelfs een heel ander, lees goedkoper en gevaarlijker middel koopt. Daarom is het buitengewoon raadzaam om je middelen altijd te laten testen. Wij van Azarius raden echter aan om veiligere alternatieve middelen te consumeren.

Risico’s

Onderzoekers verwachten echter dat de gezondheidsrisico’s van 3-MMC te vergelijken zijn met MDMA en speed. Verder kun je bij hoge doseringen een overdosis krijgen en in zeldzame gevallen heeft dat zelfs een dodelijke afloop. Gebruikers rapporteren de volgende negatieve effecten na het gebruik van 3-MMC: hoofdpijn, verwarring, misselijkheid, angst en paranoia. Ook kunnen ze last hebben van hartkloppingen, uitputting, uitdroging, oververhitting en/of spierspasmen. Daarnaast zijn er incidenten bekend waarbij de gebruikers een epileptische aanval, delier of drugspsychose kregen. Tevens geeft men aan dat men soms een sterke neiging ervaart om het middel opnieuw te nemen (craving). In de dagen na gebruik voelen gebruikers zich soms neerslachtig of depressief.

Zowel de uitwerking van 4-MMC als 3-MMC staan er echter om bekend dat ze resulteren in een minder sterke kater in vergelijking met amfetamine en MDMA. Mogelijk komt dit doordat het sneller is uitgewerkt.

Effect 3-MMC

Gebruikers rapporteren dezelfde effecten als bij 4-MMC, maar zoals al eerder vermeld, is het gevoel voor euforie minder intens. 3-MMC  wordt ook wel beschreven als een middel dat qua uitwerking tussen amfetamine en MDMA inzit. Men voelt zich na inname alert, er is veel behoefte om contact te maken en het gevoel van zelfvertrouwen neemt toe. De lichamelijke effecten van 3-MMC zijn als volgt: stijging van bloeddruk, verhoging lichaamstemperatuur, stimulatie en verhoogde spierspanning, zweten, droge mond, grote pupillen en tandenknarsen.

Gebruik

Meestal wordt het aangeleverd in poedervorm, maar er zijn ook pillen in omloop.

Oraal gelden de volgende dosissen:

 • 50 - 125 mg is een lichte dosis
 • 125 - 175 mg is de gebruikelijke dosis
 • 175 - 250 mg is een zeer sterke dosis (en wordt onervaren gebruikers ook afgeraden) 

Nasaal (snuiven) is ook mogelijk, dan werkt het sneller, omdat het vanuit de slijmvliezen in de neus direct de hersenen binnendringt:

 • 15 - 25 mg is een lichte dosis
 • 20 - 75 mg is de gebruikelijke dosis
 • 75 - 125 mg is een zeer sterke dosis (en wordt onervaren gebruikers ook afgeraden)

Tot slot

3-MMC is een sterke stimulant en brengt waarschijnlijk dezelfde risico’s met zich mee als het gebruik van MDMA en amfetamine. Een belangrijk verschil is dat het middel nog niet zolang op de markt is en dat maakt het in feite, ondanks dat het legaal is, minder betrouwbaar, omdat we simpelweg de lange termijn effecten niet kennen. Daarom is het af te raden het te nemen. Er zijn absoluut veiligere alternatieven die lichamelijk ook minder belastend zijn.

 1. "Europol–EMCDDA Joint Report on a new psychoactive substance: 4-methylmethcathinone (mephedrone)" (PDF). European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. 27 May 2010. Retrieved 29 January 2011.
 2. Gibbons, S.; Zloh, M. (2010). "An analysis of the 'legal high' mephedrone". Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 20 (14): 4135–4139.
 3. "Alcohol enhances the psychostimulant and conditioning effects of mephedrone in adolescent mice; postulation of unique roles of D-receptors and BDNF in place preference acquisition". British Journal of Pharmacology. 172 (20): 4970–4984
 4. Hadlock, GC; Webb, KM; McFadden, LM; Chu, PW; Ellis, JD; Allen, SC; Andrenyak, DM; Vieira-Brock, PL; German, CL; Conrad, KM; Hoonakker, AJ; Gibb, JW; Wilkins, DG; Hanson, GR; Fleckenstein, AE (November 2011). "4-Methylmethcathinone (mephedrone): neuropharmacological effects of a designer stimulant of abuse". Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 339 (2): 530–6
 5. Kehr, J.; Ichinose, F.; Yoshitake, S.; Goiny, M.; Sievertsson, T.; Nyberg, F.; Yoshitake, T. (April 2011). "Mephedrone, compared to MDMA (ecstasy) and amphetamine, rapidly increases both dopamine and serotonin levels in nucleus accumbens of awake rats". British Journal of Pharmacology. 164 (8): 1949–58.