DMAE

Azarius verkoopt het voedingssupplement DMAE. Dit is een stof die in kleine hoeveelheden wordt aangemaakt in de hersenen. Verder komt deze in grote hoeveelheden voor in bepaalde vissen, zoals sardines, ansjovissen en pijlinktvissen.

DMAE wordt vaak ingezet als een zogenaamde noötropic, dat is een middel dat ervoor zorgt dat de cognitieve vermogens verbeteren. Het kan dan ook prima dienen ter ondersteuning tijdens het voorbereiden van tentamens of het behalen van deadlines.

In dit item wordt dieper ingegaan op de biochemische werking van deze noötropic. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij mogelijke bijwerkingen. DMAE brengt namelijk enige risico’s met zich mee, maar als je je hiervan bewust bent, is deze stof veilig in gebruik. Tevens wordt uitgelegd waar DMAE nog meer voor wordt gebruikt binnen de industrie.  

Geschiedenis DMAE

DMAE werd onder de naam Deaner of Deanol in de jaren zestig ingezet als middel tegen leer- en concentratiestoornissen. In 1959 en 1970 zijn er twee onderzoeken gedaan die aantoonde dat DMAE effectief bleek te zijn tegen ADHD. In 1983 stond de FDA er echter op dat het effect verder bewezen werd. Omdat de kosten van dergelijke studies hoger lagen dan het middel kon opbrengen, zijn deze onderzoeken niet uitgevoerd. Doordat DMAE immers een lichaamseigen stof is, is het niet te patenteren als medicijn. Daarom werd het van de markt gehaald. Tegenwoordig is het alleen nog verkrijgbaar als voedingssupplement en zal om die reden niet meer worden voorgeschreven door een dokter of psychiater.

Chemische eigenschappen

dmae chemische formule

DMAE is een organische verbinding die ontstaat tijdens een industrieel productieproces waarbij etheenoxide reageert met dimethylamine. Het eindproduct bevat zowel een amine- als een hydroxylgroep. Dit betekent dat DMAE kan reageren met een amine of een alcohol. Dergelijke stoffen worden ook wel alkanolamines genoemd. De aminegroep reageert met bepaalde stoffen tot een zout en de hydroxylgroep reageert met een zuur tot een ester.

Biochemische werking

Een precursor is een uitgangsstof voor een andere stof. Er werd lange tijd verondersteld dat DMAE een precursor is van de neurotransmitter choline, dat op zijn beurt in de hersenen weer wordt omgezet in acetylcholine. De laatste genoemde is van groot belang bij neurologische impulsoverdracht. Vooral voor de werking van het geheugen en spiercontrole is acetylcholine een onmisbare stof. Een gebrek eraan werkt dementie in de hand.

Omdat acetylcholine minder goed wordt opgenomen werd lange tijd verondersteld dat DMAE een goed alternatief was. Dit is echter een foutieve veronderstelling.

Het blijkt namelijk dat DMAE wel het cholineniveau laat stijgen, maar niet het acetylcholinelevel. [1][2][3] Wat vreemd is, omdat bij de stijging van het cholineniveau je mag verwachten dat er meer acetylcholine ontstaat. Aangenomen wordt dat DMAE juist de reactie van choline naar acetylcholine tegengaat, wat ervoor zorgt dat het cholinegehalte stijgt. Dit betekent dat het gebruik van DMAE erin resulteert dat het acetylcholinelevel daalt. Toch rapporteren velen een positief effect na inname van DMAE.

Waarschijnlijk komt dit door de neuro-beschermende werking. Zo is lipofuscin een afvalstof die zich ophoopt in de hersenen. Het zorgt er tevens voor dat men ouderdomsvlekken ontwikkelt. DMAE brengt de lipofucsinniveaus omlaag. [4] Tevens is aangetoond dat het gebruik ervoor zorgt dat er minder theta- en alpha-golven in de hersenen ontstaan. [5] Dit zorgt ervoor dat men beter kan focussen. Hoe DMAE erin slaagt de hersengolven te beïnvloeden moet verder onderzocht worden. Ook werkt het als een sterke antioxidant, op die manier beschermt het evengoed de hersenen. [6]

Verkrijgbaarheid

DMAE staat geregistreerd als voedingssupplement en is dus goed gekeurd door de Voedsel en Waren Autoriteit. Het is vrij verkrijgbaar via Internet en smartshops.

Medische toepassingen

Zoals al eerder vermeld werd DMAE vroeger ingezet als medicijn tegen ADHD. In 1959 werd middels een studie aangetoond dat gebruik ervoor zorgde dat de testscores van participanten verbeterden. [7] In 1974 werd DMAE nogmaals onderzocht; 124 kinderen kregen het middel toegediend in een dubbel-blind-placebo gecontroleerde studie. Het bleek dat het effect vergelijkbaar was met het gebruik van Ritalin. [8] Dezelfde resultaten werden teruggevonden in een studie uit 1975. [9] DMAE kan dus mogelijk worden ingezet om aandachtsstoornissen tegen te gaan, mits men het niet iedere dag gebruikt. Het gaat immers de aanmaak van acetylcholine tegen en dit is een onmisbare stof voor een goede hersenfunctie.

Tevens heeft onderzoek op ratten uitgewezen dat inname van DMAE ervoor zorgt dat het geheugen verbetert. Dementie-patiënten hebben er mogelijk baat bij. [10] Dit dient echter verder onderzocht te worden.

Cosmetische toepassing

DMAE wordt aan sommige antirimpelcrème toegevoegd. Het blijkt namelijk bewezen effectief in het tegengaan van rimpels. [11] Het probleem is echter dat dit effect waarschijnlijk toe te schrijven is aan het feit dat DMAE irriterend is voor de huid. In de rimpels ontstaan kleine blaasjes, waardoor de rimpel glad trekt. Erg goed voor de huid is dat niet en andere producten verdienen daarom de voorkeur. [12]

Industriële toepassingen

Behalve dat het wordt ingezet als medicijn en als ingrediënt van cosmeticaproducten, wordt DMAE ook gebruikt binnen de industrie. Hieronder een aantal voorbeelden:

 • DMAE wordt gebruikt als katalysator bij de productie van bepaalde kunststoffen.
 • Het is een tussenproduct voor de synthese van dimethylaminoethylmethacrylaat.
 • DMAE reageert met harsen in lakken en verven op waterbasis. Het zorgt ervoor dat de harsen in water oplossen.
 • Het is een additief in verfverwijderaars.
 • In stoomketelinstallaties wordt het toegevoegd aan het water om corrosie te voorkomen.
 • DMAE wordt ingezet bij de synthese van ionenwisselaars.

Dosering

De aanbevolen dosis van DMAE is 100 tot 200 mg per dag. Besef wel dat het meestal wordt verkocht als DMAE-bitartrate. In dat geval bevat een capsule van 100 mg slechts 37 mg DMAE. Controleer dit. Neem in het geval van DMAE-bitartrate een 250 mg capsule tijdens het ontbijt en kijk hoe je reageert. Ervaar je weinig tot geen effect dan kun je 500 mg nemen.

Omdat het waarschijnlijk de aanmaak van acetylcholine tegengaat, is het af te raden het iedere dag in te nemen. Mocht je het wel vaker wensen te gebruiken combineer het dan met phosphatidylcholine of CPD-choline en omega-3. Hierdoor worden de mogelijk schadelijke langetermijneffecten effectief tegengegaan. 

Uitwerking

Op de Azarius-website staan een groot aantal lovende gebruikerservaringen. Ook op onafhankelijke websites wordt beschreven dat na inname het geheugen verbetert, men alerter is, zich beter kan focussen, helderder kan nadenken en ook beter slaapt. Het is daarom zeker een middel dat potentie heeft en de moeite waard is om eens te proberen.

Bijwerkingen

Er is niet zoveel onderzoek gedaan naar de veiligheid van DMAE, maar omdat het al meer dan een halve eeuw vele toepassingen kent, wordt aangenomen dat van acute toxiciteit geen spraken is. Daar komt bij dat het een lichaamseigen stof is. Wel kan de bloeddruk na inname stijgen. Tevens kunnen maagkrampen, hoofdpijn, spierkrampen, duizeligheid en geïrriteerdheid optreden.

Contra-indicaties

Men moet DMAE absoluut niet nemen tijdens de zwangerschap, want het is aangetoond dat het bij muizen ervoor zorgt dat de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel van de foetus verstoord raakt. Aangenomen wordt dat dergelijke verstoringen ook bij menselijke foetussen kunnen plaatsvinden. [9] Verder moeten mensen met bipolariteit dit middel niet gebruiken, want gebruik versterkt juist de stemmingswisselingen. Hetzelfde geldt voor epilepsie, DMAE laat het aantal aanvallen toenemen.

Tot slot

DMAE is een middel waarvan velen dachten te weten hoe het precies werkt, maar wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze aannames ongegrond waren. Toch heeft het middel zeker potentie en als de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen, is het een prima noötropic.

Referenties

 1. Zahniser NR, Chou D, Hanin I., Is 2-dimethylaminoethanol (deanol) indeed a precursor of brain acetylcholine? A gas chromatographic evaluation, J Pharmacol Exp Ther. 1977 Mar;200(3):545-59.
 2. Pharmacological Research Communications, Volume 9, Issue 8, September 1977, Pages 755-761 Effect of choline, phosphorylcholine and dimethylaminoethanol on brain acetylcholine level in the rat
 3. EFFECTS OF 2‐DIMETHYLAMINOETHANOL (DEANOL) ON THE METABOLISM OF CHOLINE IN PLASMA, G. Ceder, L. Dahlberg, J. Schuberth, June 1978
 4. Lipofuscin Response to the “Aging-Reversal” Drug Centrophenoxine in Rat Retinal Pigment Epithelium and Frontal Cortex, Martin L. Katz, PhD W. Gerald Robison, Jr., PhD Journal of Gerontology, Volume 38, Issue 5, September 1983, Pages 525–531,
 5. https://nootropicsexpert.com/dmae/#how-does-dmae-work-in-the-brain
 6. New Insights on Dimethylaminoethanol (DMAE) Features as a Free Radical ScavengerMalanga, Gabriela; Belen Aguiar, Maria; D. Martinez, Hugo; Puntarulo, Susana
 7. Lewis JA, Young R. Deanol and methylphenidate in minimal brain dysfunction. Clin Pharmacol Ther. 1975 May;17(5):534-40.
 8. Pfeiffer CC. Parasympathetic neurohumors. Possible precursors and effect on behavior. Int Rev Neurobiol. 1959;1:195-244.
 9. Re O. 2-Dimethylaminoethanol (deanol): a brief review of its clinical efficacy and postulated mechanism of action. Curr Ther Res Clin Exp. 1974 Nov;16(11):1238
 10. Psychopharmacology, December 2009, 207:201, Effects of dimethylaminoethanol pyroglutamate (DMAE p-Glu) against memory deficits induced by scopolamine: evidence from preclinical and clinica studie, Olivier Blin
 11. Isabelle Uhoda et al., "Split face study on the cutaneous tensile effect of 2-dimethylaminoethanol (deanol) gel". Skin Research and Technology 8 (2002) blz. 164-167.
 12. G. Morissette, L. Germain, F. Marceau, "The antiwrinkle effect of topical concentrated 2-dimethylaminoethanol involves a vacuolar cytopathology". British Journal of Dermatology 156 (2007) blz. 433-329. 3
 13. Inhibitors of choline uptake and metabolism cause developmental abnormalities in neurulating mouse embryos, Fisher MC, Zeisel SH, Mar MH, Sadler TW., Teratology. 2001 Aug;64(2):114-22.