Lachgas

Wat is lachgas?

Lachgas is een anesthetisch gas. Dat betekent dat het een gas is waardoor je pijnprikkels niet of minder voelt. Andere namen voor lachgas zijn N2O of distikstofmonoxide. Het is een kleurloos gas en heeft een licht zoete smaak en geur.

Aangezien het gas pijnprikkels verdooft, wordt het onder andere in ziekenhuizen en bij de tandarts als pijnstiller gebruikt. In dit soort gevallen (medisch gebruik) wordt het gas vermengd met zuurstof. Lachgas wordt ook als drijfgas gebruikt in de voedingsindustrie. Denk bijvoorbeeld aan een slagroomspuit. Men gebruikt het tevens in motoren om het motorvermogen te verhogen.

Lachgas wordt bovendien als drugs gebruikt. Men vult ballonnen met lachgas en ademt vervolgens het gas uit de ballon in. Wanneer je het gas op deze manier gebruikt, leidt het tot (lichtelijk) psychedelische en dissociatieve effecten. Bij flinke hoeveelheden kun je euforie en visioenen ervaren.

Geschiedenis

Het gas werd al in 1776 ontdekt. Pas zo’n twintig jaar later experimenteerde sir Humphry Davy ermee. Hij werkte in een instituut waar het therapeutische gebruik van gassen werd onderzocht. Lachgas is het oudste pijnstillende inhalatiegas en men gebruikt het vanaf eind 18de eeuw al als pijnstiller.

laughing gas adminstration

Dat gebeurt nu nog steeds, maar meestal in combinatie met zuurstof of andere narcosemiddelen. Voor operaties wordt het vrijwel niet meer gebruikt, want inmiddels zijn er voor dit doel betere en sterkere middelen beschikbaar.

Naast de medische eigenschappen ontdekte men ook de recreatieve eigenschappen van lachgas. Het gas werd bijzonder populair in Britse artistieke kringen. En in de loop van de negentiende eeuw gebruikte men het gas als attractie op de kermis. Als bezoeker kon je toekijken hoe andere mensen dankzij het lachgas in een roes terechtkwamen, omvielen, of zelfs buiten westen raakten.

Chemische eigenschappen

Lachgas kan op verschillende manieren gemaakt worden. Bijvoorbeeld door ontleding van nitraten. Zo kan lachgas in een laboratorium worden gemaakt door ammoniumnitraat te verwarmen. Dat dient te gebeuren in een vuurvaste reageerbuis die is voorzien van een gasopvangsysteem. Vervolgens komen eerst ammoniakgas en waterstofnitraat vrij. Lachgas ontstaat door het op te vangen onder water door waterverdringing.

Het gas bestaat uit lineaire N-N-O-moleculen, die iso-elektronisch zijn met CO2, NO2+ en N3−.

Wettelijke status in Nederland

Lachgas is niet opgenomen in de Opiumwet en wordt daardoor voor de wet niet als (illegale) drugs beschouwd. Sinds juli 2016 valt lachgas onder de Warenwet. Dat is te danken aan een besluit van het Europese Hof.

De controle en handhaving van de Warenwet geschied door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Zij hebben een risicoanalyse uit laten voeren door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. RIVM. Volgens het RIVM zijn er geen aanwijzingen voor ernstige gezondheidsrisico’s. Het RIVM concludeerde bovendien dat de NVWA geen reden heeft om handhavend tegen lachgas op te treden.

lachgas houders

Gebruik

Lachgas wordt doorgaans geïnhaleerd uit een ballon. Je houdt het geïnhaleerde gas zo lang mogelijk in je longen en ademt in en uit in de ballon. Om zuurstoftekort te voorkomen is het aan te raden om een na een teug lachgas gewone lucht in te ademen.

Let erop dat je lachgas nooit rechtstreeks uit een cilinder of gas-capsule kunt inademen. Het gas is namelijk zo koud dat je longen kunnen bevriezen. 

Effecten

Lachgas geeft bij kleine hoeveelheden een lichtelijk roeseffect. Bij grotere hoeveelheden is het effect sterker. De duur van de werking is kort. Binnen zo’n dertig seconden na inademing kun je effecten ervaren. Vaak merk je een bewustzijnsdaling die een beetje op dronkenschap lijkt.

Dat leidt geregeld tot giechelig gedrag. Soms krijgen mensen een lachkick. Vandaar dat het gas lachgas wordt genoemd.

Bij grotere hoeveelheden stijgt het effect snel naar je hoofd. Hierdoor kun je duizelingen en evenwichtsstoornissen opmerken. Het kan bovendien voorkomen dat onbewuste gevoelens en gedachten naar boven komen

Meestal ervaar je een aantal minuten een sterk, dromerig roeseffect. Je voelt je high en kunt (lichtelijke) psychedelische effecten ervaren. Sommige mensen ervaren zelfs hallucinaties, zoals het zien en horen van dingen die er niet zijn.

Gebruik je lachgas, dan leidt dat in de meeste gevallen tot een vrolijke, soms zelfs euforische stemming. Maar net zoals andere middelen kan het ook tot angstgevoelens en onrust leiden. Je kunt daarom ook een bad trip krijgen als je lachgas gebruikt. Het risico op een bad trip is groter wanneer je het met andere middelen combineert of als je niet goed in je vel zit.

Risico’s

Wanneer je drugs gebruikt, zijn risico’s nooit helemaal uit te sluiten. En ook al wordt er niet tegen lachgas als partydrug opgetreden, er zijn zeker risico’s aan het gebruik verbonden.

Meestal verloopt het gebruik echter zonder problemen. Risico’s treden voornamelijk op als je het gas op een onveilige manier gebruikt of extreme hoeveelheden inneemt. Het is daarom verstandig om rekening met onderstaande risico’s te houden.

Zoals eerder aangegeven, zorg ervoor dat je lachgas nooit direct uit een cilinder of gaspatroon inhaleert. Want hierdoor kunnen je lippen, mond, neus en luchtwegen bevriezen. En dat is uiteraard levensgevaarlijk.

Het gebruik van lachgas kan daarnaast tot een zuurstoftekort in je hersenen leiden. Met concentratiestoornissen, hoofdpijn, duizeligheid, evenwichtsstoornissen en zelfs flauwvallen tot gevolg. Deze effecten kunnen ertoe leiden dat je valt of jezelf op een andere manier verwondt. Het is daarom aan te raden om lachgas zittend in te nemen en ervoor te zorgen dat er geen scherpe of andere gevaarlijke spullen in de buurt zijn.

Ben je zwanger, dan kan lachgas een zuurstoftekort bij de baby veroorzaken. Dit kan ernstige gevolgen voor de baby hebben. Zo kunnen er ernstige geboorteafwijkingen optreden en er zijn zelfs gevallen van spontane abortus bekend.

Mocht je verkouden zijn, dan kan lachgas tot extra druk in je hoofd leiden. Hierdoor kan je trommelvlies springen en kun je oorpijn of blijvende gehoorschade oplopen.

Lachgas blokkeert de werking van vitamine B12. Langdurig chronisch gebruik van lachgas kan daarom tot neurologische stoornissen leiden. Deze effecten zijn (deels) onomkeerbaar. Een tekort aan vitamine B12 leidt tot symptomen als tintelingen in je vingers en tenen. Merk je deze symptomen op, dan doe je er verstandig aan om het gebruik te stoppen.

Lachgas blokkeert daarnaast de glutamaat receptor, waardoor na langdurig chronisch gebruik hersenschade kan ontstaan.

Combinaties

Het combineren van lachgas met alcohol versterkt het verdovende effect van lachgas en verhoogt bovendien de risico’s. Het is daarom aan te raden om lachgas niet met alcohol te combineren. Zeker niet als het om grote hoeveelheden alcohol gaat.

Het kan namelijk voorkomen dat je geen adequate ademprikkel hebt, waardoor je onvoldoende zuurstof binnenkrijgt. In ernstige gevallen kan dit tot een hartaanval leiden.

Om dezelfde reden is het sterk af te raden lachgas met andere downers (zoals GHB) te combineren.

In Nederland zijn er weinig gevallen van acute gezondheidsproblemen na lachgas bekend. In de praktijk gaat het in deze beperkte gevallen vrijwel altijd om risicovolle combinaties. Je doet er dus verstandig aan om daarmee op te passen.

Bronnen