Methylone

methylone

Methylone is een chemische drug, die qua structuur veel lijkt op MDMA en daardoor een vergelijkbaar effect heeft. Methylone is een stimulant met een lichte geestverruimende werking. Omdat het een vrij nieuwe stof is, heet het een research chemical. Omdat methylone nog maar kort bestaat, is er weinig onderzoek naar dit middel gedaan. Er is dus nog weinig bekend over de lange termijn effecten en de verslavingskans. Voorzichtigheid met methylone is daarom geboden.

Meestal wordt methylone in poedervorm aangeboden, hoewel er ook tabletten in omloop zijn. Net als bij XTC verschillen de tabletten qua grote, kleur en sterkte.

Geschiedenis

In 1994 werd methylone voor het eerst gesynthetiseerd door de beroemde chemici Peyton Jacob III en Alexander Shulgin. Smartshops begonnen het in 2004 onder de naam ‘Explosion’ te verkopen. Het werd echter niet als stimulant aangeboden, maar als luchtverfrisser. Het werd samen met een geurstof in een oplossing verkocht, zogenaamd als luchtverfrisser. De oplossing werd in 5 cm lange buisjes met schroefdop aangeboden. Eén buisje zou genoeg zijn voor één dosis.

Op de verpakking stond dat het middel niet bedoeld was om in te nemen. Het miste dus iedere gebruiksaanwijzing wat betreft dosering, waarschuwing en ‘wat te doen bij overdosering’. Het is niet wonderlijk dat aan deze situatie snel een eind kwam. Sinds 2005 valt methylone dan ook onder de Geneesmiddelenwet. Dit betekent dat het verboden is om methylone via een normale winkel te verkopen. Vreemd genoeg valt methylone in Nederland niet onder de Opiumwet. In Niew Zeeland is het middel ook enige tijd verkrijgbaar geweest in de winkel, namelijk van november 2005 tot april 2006. Hierna werd het eveneens verboden.

Status

Methylone valt niet onder de Opiumwet, maar onder de Geneesmiddelenwet. Tegelijkertijd is methylone niet officieel geregistreerd als medicijn. De huisarts kan het middel daarom niet voorschrijven. Methylone kan dus alleen via het illegale circuit verkregen worden. Omdat methylone onder de Geneesmiddelenwet valt, gelden andere strafmaatregelen voor handel in dit middel dan voor drughandel. Illegale handel in medicijnen levert maximaal zes jaar gevangenisstraf op. Illegaal handelen in middelen die in de Opiumwet staan, zoals bijvoorbeeld MDMA, kan oplopen tot wel twaalf jaar gevangenisstraf. Overigens verschilt de status van methylone per land. Zo staat het in Amerika wel op de Opiumlijst en in Canada weer niet. Het wordt door de Canadese overheid zelfs niet als een geneesmiddel beschouwd. Kortom, daar is dit middel nog steeds legaal.

Chemie

MDMA-analogen

Zoals eerder gezegd lijkt methylone qua structuur en werking veel op MDMA. Zie het plaatje hiernaast voor de verschillende structuurformules van verschillende stimulanten. De linker structuren zijn, van boven naar onder: amfetamine, methylamfetamine en methcatione. De rechter structuren zijn van boven naar onder: MDA, MDMA en methylone. Zoals je ziet is het enige verschil met MDMA een zuurstofatoom. De uitwerking van een stof hangt vooral af van de mate waarin deze zich aan een bepaalde receptor in het brein bindt.

In vitro onderzoek (dat is uitgevoerd in reageerbuisjes) wijst uit methylone net zo werkt als MDMA wat betreft het vrijkomen van dopamine en noradrenaline in het brein. De hoeveelheid serotonine die vrijkomt bij het innemen van methylone is echter slechts een derde van wat er bij MDMA vrijkomt. Daar komt nog eens bij dat methylone 13 keer minder goed aan de zogenaamde vesicular monoamine transporteur 2 bindt. Dit is een proteïne dat serotonine, dopamine en noradrenaline transporteert vanuit de cel naar buiten. MDMA remt dit proces dus een stuk sterker dan methylone. Er bestaan ook monoamine transporteurs die zorgen dat de eerder genoemde stoffen terug de cel in kunnen. Methylone beïnvloedt beide processen op een dusdanige manier dat er sprake is van een betere balans dan bij MDMA. Wanneer je methylone gebruikt, zal je daarom helderder blijven dan wanneer je MDMA gebruikt. [1][2]

Effecten

Na inname van methylone duurt het twintig a dertig minuten voordat het effect merkbaar is.

Psychische effecten:

• Euforisch gevoel

• Betere concentratie

• Sterke behoefte om te praten

• Meer energie

• Mogelijke tintelingen in het lichaam en dan vooral bovenop de schedel

• Onrust

• Mogelijk verhoogd libido

• Groter empathisch vermogen

• Minder angst en onzekerheid

• Bij een zeer hoge dosis zijn hallucinaties mogelijk, in dat geval is er meestal teveel gebruikt. Bij gevoelige personen kunnen deze effecten al bij een lagere dosis optreden.Lichamelijke effecten:

• Verlies van eetlust

• Licht draaiende ogen

• Verhoging van de bloeddruk en hartslag

• Verhoging lichaamstemperatuur

• Moeilijk kunnen plassen

• Niet kunnen slapen

• Droge mond

• Grote pupillen

• Stijve kaken. Dit fenomeen wordt ook wel 'strak staan' genoemd. Bij een hoge dosis kan zelfs de onderkaak gaan klapperen.

• Soms vaag zicht

• Een hoge dosis kan leiden tot misselijkheid en braken.De effecten van MDMA en methylone lijken op elkaar, maar er zijn ook duidelijk verschillen:

• Het effect van methylone duurt zeker twee keer korter: na twee uur is het middel nagenoeg uitgewerkt. Op een feestje kan dit lastig zijn, want als het middel eenmaal is uitgewerkt werkt een tweede pilletje niet meer.

• Omdat er minder serotonine wordt losgelaten in de hersenen, resulteert methylone niet in het overdreven verliefde gevoel zoals dat bij MDMA kan optreden. Je blijft daardoor helderder en beter aanspreekbaar. Ook kan je je beter concentreren.

Verstandig gebruik

Omdat er minder serotonine wordt verbruikt en het effect korter duurt, is de dip van methylone over het algemeen minder heftig dan die van MDMA. Toch volgt er meestal wel een dip als gevolg van de lage gehaltes dopamine en serotonine in de hersenen. Tijdens de trip komt er extra dopamine en serotonine vrij waardoor het euforische en energieke gevoel ontstaat. Maar je maakt deze geluksstofjes als het ware in één keer allemaal op.

Het is daarom verstandig voor en na het gebruik van methylone supplementen te nemen die ervoor zorgen dat het lichaam een nieuwe voorraad dopamine en serotonine aan kan maken. Hierdoor zal de balans snel herstellen. Een zeer gedegen formule hiervoor is After-E. Dit supplement zal het serotoninegehalte weer snel op peil brengen en oxidatieve stress tegengaan.

Wanneer je After-E aanvult met 0,5 mg melatonine, zul je makkelijker kunnen slapen en dus sneller herstellen. Tevens is melatonine een goede hersenbeschermer. Verder is een magnesiumsupplement aan te raden om eventuele krampen te verminderen. Wil je helemaal goed bezig zijn? Slik dan de week voordat je methylone gebruikt iedere dag L-tryptofaan. Hierdoor maakt je lichaam voldoende serotonine aan. Tijdens het gebruik zal je een goede voorraad hebben, waardoor de trip aangenamer is en na afloop ben je minder katerig. Tevens is een vitamine C-, vitamine E- en een vitamine B-complex aan te raden om oxidatieve stress tegen te gaan.

Goed eten is overigens de meest effectieve manier om een kater te bestrijden. Voedingsstoffen worden namelijk beter opgenomen uit voeding dan uit supplementen. Vooral fruit en groenten waarin veel antioxidanten zitten. Bosbessen, frambozen, aardbeien, broccoli en kiwi zijn rijke bronnen van antioxidanten. Natuurlijk is het niet altijd even makkelijk om dit voedsel te eten na het gebruik van een stimulant. Het is ook mogelijk om een vers sapje te persen of een smoothie te maken.

Helaas zal je lichaam na een avondje stappen eerder signalen uitzenden die vragen om vette en suikerrijke voeding. Besef echter dat je lichaam hierom vraagt vanwege het tekort aan bepaalde neurotransmitters: precies daarom ervaar je een dip. Het eten van zogenaamd comfort food levert op de korte termijn een aangenaam gevoel op, maar op de lange termijn herstelt het de balans niet. In tegendeel: het zorgt er juist voor dat je lichaam extra gifstoffen moet verwerken, waardoor het lichaam nog meer belast raakt en de dip alleen maar langer duurt. Daarom kun je na het gebruik van een simulant beter even niet naar je lichaam luisteren, maar je gezonde verstand gebruiken om zo de juiste keus te maken wat betreft voeding. Hierdoor wordt de balans snel hersteld.

Risico's

Een overdosis methylone behoort zeker tot de risico’s. In 2012 is er melding gedaan van drie doden als gevolg van methylone gebruik. [3] Wees je bewust van de gevaren en slik nooit onbekende pillen waarvan je de dosis niet weet. Laat je pillen of poeder liever testen bij een erkend laboratorium. Zie hiervoor drugs-test.nl. Of schaf bij Azarius de test EZ-test badzout aan. Via deze test kun je aantonen met welke stof je te maken hebt.

Besef je verder dat methylone een zogenaamd research chemical is, wat inhoudt dat er tot nu toe zeer weinig onderzoek gedaan is naar dit middel. De Pubmed database bevat slechts 88 publicaties over methylone. Over MDMA zijn ruim 4000 artikelen terug te vinden. Dit is nogal een verschil. Weliswaar lijkt methylone op MDMA, maar een klein verschil in structuur kan grote veranderingen betekenen wat betreft de interacties die het middel in het lichaam aangaat.

Over de lange termijn effecten van methylone is weinig bekend. Van MDMA is aangetoond dat bij veelvuldig gebruik hersenschade kan ontstaan. [4] Vanwege het vergelijkbare werkingsmechanisme is het niet onwaarschijnlijk dat overmatig gebruik van methylone eveneens in hersenschade kan resulteren. Unity adviseert om niet vaker dan eens per acht weken MDMA te gebruiken. Het is verstandig om deze richtlijn ook te hanteren voor methylone.

MDMA kan resulteren in een overdosis. Na inname kan de lichaamstemperatuur erg hoog worden. Zeker wanneer dit gecombineerd wordt met grote inspanning, zoals langdurig intensief dansen in een warme ruimte, kan oververhitting en uitdroging ontstaan. Dit leidt vervolgens tot orgaanfalen, wat een fatale afloop kan hebben. Het is niet onwaarschijnlijk dat methylone eenzelfde reactie teweeg kan brengen. Om het risico op oververhitting te verminderen is het aan te raden om voldoende te drinken, maar niet meer dan twee glazen per uur, want te veel water resulteert weer in een watervergiftiging, wat eveneens fataal kan zijn.

Verder heeft empirisch onderzoek aangetoond dat methylone geestelijk verslavend is. Wat inhoudt dat sommigen op den duur geen plezier meer kunnen hebben zonder dit middel en het ieder weekend moeten gebruiken om onrust te voorkomen. Er zijn echter geen meldingen bekend van lichamelijke verslaving aan methylone. Toch mogen hier niet te snel conclusies worden getrokken. GHB was twintig jaar geleden ook een geheel nieuwe drug en toen waren er in het begin ook geen gevallen van lichamelijke verslaving bekend, maar uiteindelijk bleek dit middel toch zeer verslavend te zijn.

Medische applicaties

Aanvankelijk werd methylone ontwikkeld als antidepressivum. Uiteraard bleek het niet geschikt om depressies tegen te gaan. Ook al voelt men zich tijdens het gebruik geweldig, hierna volgt een dip die juist een depressie kan triggeren.

In de jaren zeventig werd volop geëxperimenteerd met MDMA ter ondersteuning van psychotherapie. Een cliënt zou door gebruik van MDMA gemakkelijker over zijn gevoelens kunnen praten en daardoor in staat zijn het verleden beter te verwerken. MDMA blijkt daarom een effectief middel bij het behandelen van een posttraumatische stressstoornis. [5][6] Toen de toxische effecten van MDMA steeds duidelijker werden, is het gebruik tijdens psychotherapie verboden.

Tegenwoordig vinden er toch weer een aantal goedgekeurde onderzoeken plaats naar de heilzame effecten van MDMA binnen een psychotherapeutisch traject. Zo kregen op 23 februari en 8 maart 2008 twaalf terminale kankerpatiënten met onbehandelbare angst voor de dood een dosis MDMA toegediend door dr. John Halpern. Ook zijn er studies gedaan naar het effecten van MDMA op een posttraumatische stressstoornis. Het blijkt dat mensen die behandeld werden met MDMA een significant grotere vooruitgang boekten dan de controlegroep. [5][6]

Het zou kunnen dat methylone evengoed ingezet kan worden om psychiatrische patiënten te helpen hun trauma's te verwerken. Methylone heeft als voordeel ten opzichte van MDMA dat de cliënt meer aanspreekbaar blijft en zich beter kan concentreren. Men zakt als het ware niet helemaal weg in gevoelens, maar kan ook nog logisch nadenken.

Combinaties

Vanwege het feit dat methylone een research chemical is, is over de mogelijke combinaties nagenoeg niets bekend. Het wordt dan ook afgeraden methylone met andere middelen te gebruiken. Combineren met alcohol is eveneens onverstandig.

Dosis

• Drempelwaarde: 60-120 mg.

• Lichte dosis: 100-150 mg.

• Gemiddelde dosis: 100-250 mg.

• Sterke dosis:160-270 mg.

• Zware dosis: 250 mg

Let op! Ieder mens is anders. Wees dus voorzichtig wanneer je voor het eerst een nieuw middel gebruikt. Het kan zijn dat je minder verdraagt dan je zou verwachten. Goede ervaring met MDMA hoeft niet te betekenen dat je ook goed reageert op methylone. Andersom geldt dat net zo goed. Begin daarom altijd met een lage dosis en kijk wat het met je doet.

Aantoonbaarheid

Omdat methylone ongeveer hetzelfde metabolismesysteem doorloopt als MDMA zal het waarschijnlijk na twee à drie dagen niet meer terug te vinden zijn in het bloed. Besef wel dat dit geldt voor een enkele dosis en dat iedereen een ander tempo heeft voor het verwerken en uitscheiden van stoffen. Wil je het zekere voor het onzekere nemen, bijvoorbeeld vanwege een mogelijke zweettest in Duitsland, ga dan uit van zeven dagen voordat alle sporen verdwenen zijn.

Contra-indicaties

Over mogelijke contra-indicaties van methylone is zeer weinig bekend, maar in geval van zwangerschap mag geen enkele drug worden gebruikt en daaronder valt ook methylone. Wanneer je een hoge bloeddruk hebt is het verder af te raden om stimulanten te gebruiken, deze zullen namelijk de bloeddruk nog meer laten stijgen. Tevens is het onverstandig om methylone te gebruiken wanneer men lijdt aan hartfalen. Als je MAO-remmers gebruikt, omdat je bijvoorbeeld depressief bent, dan kan een middel als methylone zelfs levensgevaarlijk zijn.

Bronnen

1. Cozzi NV, Sievert MK, Shulgin AT, Jacob P, Ruoho AE. (September 1999) "Inhibition of plasma membrane monoamine transporters by beta-ketoamphetamines". European Journal of Pharmacology 381 (1): 63–9. doi. PMID.

2. Nagai F, Nonaka R, Satoh Hisashi Kamimura K. (March 2007) "The effects of non-medically used psychoactive drugs on monoamine neurotransmission in rat brain". European Journal of Pharmacology 559 (2–3): 132–7. doi. PMID.

3. Julia M. Pearson, Tiffanie L. Hargraves, Laura S. Hair, Charles J. Massucci, C. Clinton Frazee III, Uttam Garg and B. Robert. "Three Fatal Intoxications Due to Methylone". Oxford Journals, Science & Mathematics Journal of Analytical Toxicology, Volume 36, Issue 6, Pp. 444-451. Oxford journals.

4. Fischer C, Hatzidimitriou G, Wlos J, Katz J, Ricaurte G. (1995) "Reorganization of ascending 5-HT axon projections in animals previously exposed to the recreational drug (+/-)3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA, "ecstasy")". Journal of Neuroscience 15 (8): 5476–85. PMID.

5. Mithoefer, Wagner, Mithoefer, Jerome, & Doblin. "The safety and efficacy of {+/-}3,4-methylenedioxymethamphetamine-assisted psychotherapy in subjects with chronic, treatment-resistant posttraumatic stress disorder: the first randomized controlled pilot study". Journal of Psychopharmacology, 2011 Apr 25(4): 439-52. PMID.

6. Mithoefer MC, Wagner MT, Mithoefer AT, Jerome L, Martin SF, Yazar-Klosinski B, Michel Y, Brewerton TD, Doblin R. "Durability of improvement in post-traumatic stress disorder symptoms and absence of harmful effects or drug dependency after 3,4-methylenedioxymethamphetamine-assisted psychotherapy: a prospective long-term follow-up study". Journal of Psychopharmacology 2013 Jan 27(1): 28-39. PMID.